Artists > Kim Lashley-Sutliff

Kim Lashley-Sutliff ceramic flower vase
Flower Vase
Ceramic
9'h x 10"w